In Stock

Budak Singer: Basa Sunda pikeun Murid SD/MI Kelas VI

Rp63.000

Judul: Budak Singer – Basa Sunda pikeun Murid SD/MI Kelas VI
ISBN: 978-623-239-672-2
Seri: Budak Singer – Kurikulum Merdeka
Jenjang: SD/MI
Penulis: Tim Koncara
Halaman: 96
Warna: 4/4
Ukuran: 195 mm x 255 mm

Stok 100

SKU: 20-400-0127-2 Kategori: , , ,

Deskripsi

Ieu buku pangajaran téh dijudulan Singer Basa Sunda. Kecap singer mangrupa ringkesan tina kecap ‘sing inger, nu hartina ngarti atawa hideng kana gawé. Dina harti umum, kecap singer téh nyaéta parigel. Ku ayana buku singer basa Sunda dipiharep murid-murid parigel basa Sunda.

Eusi ieu buku nyoko kana opat komponén kaparigelan basa, nyaéta maca, ngaregepkeun, nyarita, jeung nulis. Dina opat kaparigelan basa kalawan nyamuni dipidangkeun hal-hal nu patali jeung kaweruh basa tur sikep basa, kaasup profil pelajar Pancasila.

Pidangan matéri ieu didadasaran ku Kurikulum Merdeka Capaian Pembelajaran Bahasa Sunda pikeun Murid SD/MI Fase C, anu ngawengku kelas V jeung kelas VI. Matéri anu diajarkeun dina tiap kelas per taun diwatesanan opat matéri ésensial. Jadi, tiap seméster ngan diajarkeun dua matéri ésénsial. Ku cara diwatesanan samodél kitu, dipiharep waktu pikeun ngajarkeun basa Sunda jadi leuwih laluasa.

Perkara kahéngkéran ieu buku moal rék disumput-sumput, geus nembrak ieu. Ku kituna, kritik jeung saran pikeun ngarévisi ieu buku pohara dianti-antina. Muga-muga waé ieu buku téh bisa nyumponan salasahiji kabutuh dina pangajaran basa Sunda dumasar kana Kurikulum Merdeka sarta aya mangpaatna pikeun kahirupan jeung tumuwuhna basa Sunda.

Informasi Tambahan

Berat 0,25 kg
Dimensi 19,5 × 25,5 × 0,5 cm

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Budak Singer: Basa Sunda pikeun Murid SD/MI Kelas VI”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *